تبلیغات
ورزش و سلامت 7 - ورزش زن در اسلام (2)
 ورزش زن در اسلام (2)

ورزش زن در اسلام (2)

 ورزش زن در اسلام (2)  

 

 فان المراءة ریحانة ، لیست بقهرمانة (152)

و فیض الاسلام در ترجمه آن چنین مى نگارد:

((زن گیاهى است خوشبو، نه كارفرما (پس او را از انجام امور بازدار).))

و همین ترجمه صحیح است . زیرا ((قهرمان )) در زبان عربى از ماده ((قهرم )) است كه رباعى است ، نه از ماده ((قهر)) كه ثلاثى است .

لغویان این كلمه را چنین ترجمه كرده اند:

القهرمان : الذى یحكم فى الامور و یتصرف فیها بامره (153)

قهرمان : كسى است كه در كارها حكم كرده و به دستورش در كارها دخل و تصرف مى شود.

((قهرم - (القهرمان ): ناظر دخل و خرج ،(154)

قهرم (القهرمان ): الوكیل او امین الدخل و الخرج ،(155)

قهرمان : وكیل و نماینده امینى است كه دخل و خرج به عهده اوست .))

بنابراین ، معناى روایت چنین مى شود كه : ((زن ، همانند گل خوشبوست كه باید در منزل یا گل خانه مانده و تحت مراقبت دقیق قرار گیرد. گل نباید از گل خانه خارج شده و در دسترس همگان باشد، والا پژمرده و پرپر شده ، طراوت زیبایى و بوى خوش خود را از دست خواهد داد، و چون چنین است ، حتى مسؤ ولیت دخل و خرج منزل و خرید مایحتاج زندگى از بازار و مغازه نیز كه مستلزم خارج شدن وى از منزل ، شاهد بر صحت این برداشت و ترجمه ، فرمایشات آن حضرت است كه پیش از بیان این عبارت فرمودند:

((با حجاب و پوشاندن ، چشم هاى آن ها را از دیدار بازدار (مگذار بیرون رفته ، چشمشان بر مردم افتد)، زیرا سخت گرفتن حجاب براى ایشان پاینده تر است (هر چند در حجاب باشند، از تباه كارى ها محفوظند)، و بیرون رفتن اینان بدتر نیست از آوردن تو كسى را كه از جهت ایشان اعتماد و اطمینانى به او نمى باشد. و اگر مى توانى ، كارى كن كه غیر تو را نشناسند و مسلط مكن زن را به آن چه به او مربوط نیست .))(156)

جمع بندى و نتیجه گیرى

بدون تردید، ورزش براى مردان بسیار مفید، بلكه لازم است ، اما باید توجه داشت كه هرگز نباید زنان را در ردیف مردان دانسته و با آنان مقایسه كنیم . مقایسه زن با مرد، و انتظار اعمال و كارهاى سنگى و خشن مردانه از زن ، ظلم بزرگى به زنان است . تفاوتهاى فراوانى در خلقت و آفرینش ، بین زن و مرد وجود دارد، و این تفاوتهاى موجب برترى هیچ یك بر دیگرى نیست . كمال مرد در این است كه داراى خصوصیات مردانه باشد و كمال زند نیز در این است كه به ویژگى هاى زنانه ، آراسته باشد. زن ، ظریف آفریده شده و این ظرافت براى زن یك كمال است . به همین جهت ، در اسلام انجام كارهاى خشن ، سنگین و طاقت فرساى خارج از منزل به عهده مردان ، و كارهاى ظریف ، دقیق حساس و عاطفى ، همچون : تربیت و پرورش كودك ، رسیدگى به وضع منزل ، پخت و پز و هنر شوهردارى ، به زن واگذار شده است . بدن زنان ، نسبت به بدن مردان ضعیف تر و ظریف تر است ، ولى این ضعف بدنى براى آنان نقص نیست . حضرت على (علیه السلام ) در نهج البلاغه به همین مطلب اشاره كرده و مى فرماید:

فانهن ضعیفات القوى (157)

زنان از نظر بدنى ضعیفند.

در عوض ، زنان از نظر عواطف و احساسات ، از مردان به مراتب قویترند. قوت بدنى و جسمانى براى مرد، و قوت احساسات و عواطف براى زن ، لازم و موجب كمال است .

آقاى خوزه كالیگال ، رئیس انجمن بین المللى مدارس عالى تربیت بدنى ، مى گوید:

((من با مسابقات و رقابتهاى علنى و آشكار بین زن و مرد مخالفم ، منظور من رقابتهاى سطح بالاى ورزشى است ، نه اعمال ورزش به عنوان تفریح ، گذران اوقات یا آموزش ، بلكه مسابقاتى كه با زمان سنج و سانتى متر اندازه گیرى مى شود، یا ورزشهایى كه بر حسب كارآیى ها و توانایى هاى مبتنى بر قدرت ، سرعت و استقامت ارزیابى مى گردد...

من معتقدم - ضمن این كه به هر عقیده مخالف دیگرى نیز احترام مى گذارم - كه یكى از بزرگترین دلایل زیستن ما در این عالم ، آن است كه زن و مرد با یكدیگر تفاوت دارند.))(158)

حضرت على (علیه السلام ) با توجه به اختلاف زن و مرد در آفرینش ، قضاوت جالب و شگفت انگیزى دارد:

((مردى داراى دو زن بود كه هر دو نفر آنها باردار بودند. هر یك از آنها آرزو مى كرد، فرزندى كه به دنیا مى آورد پسر باشد، تا بدین وسیله پیش ‍ شوهرش محبوبتر گردد. در آن زمان - به دلیل پایین بودن سطح فرهنگ و نقش مهمى كه مردان در تقویت بنیه نظامى داشتند - داشتن فرزندان پسر، افتخار بوده و داشتن فرزندان دختر، موجب سرافكندگى محسوب مى شد.(159)

از قضا هر دو زن در یك شب تاریك و در یك اتاق ، زایمان مى كنند. یكى از آنها دختر، و دیگرى پسر به دنیا مى آورد. زنى كه دختر زاییده بود، در یك زمان مناسب ، فرزندش را با نوزاد پسر هوویش عوض مى كند و وانمود مى كند كه او پسر زاییده و هوویش دختر. این كار باعث اختلاف و درگیرى بین دو هوو شده و كسى نمى تواند در این مورد قضاوت كند. طبق معمول ، براى قضاوت در این مورد، به دریاى علم و حكمت ، امیرمؤ منان ، حضرت على (علیه السلام ) مراجعه مى شود. آن حضرت دستور مى دهد، هر دو مادر، مقدار معین و مساوى از شیر خود بدوشند. آنگاه آن دو شیر را در ترازوى دقیق وزن مى كنند. با كمال تعجب متوجه مى شوند، وزن حجمى یكى از شیرها بیشتر از دیگرى است . آنگاه آن حضرت حكم مى كند كه فرزند پسر متعلق به همان زنى است كه شیرش سنگین تر است .))(160)

مى بینیم به دلیل اختلاف ساختمان جسمانى زن و مرد، خداوند متعال حتى در تغذیه نوزادان نیز اختلاف قایل شده است . شیرى كه پسر از آن تغذیه مى كند، باید از املاح و فلزات بیشترى برخوردار باشد، تا استخوان بندى و اسكلت و همچنین عضلات محكم تر و نیرومندترى را براى مردانى كه وظایف سنگین تر، خشن تر و خطرناكترى به عهده خواهند داشت ، فراهم سازد.

به دلیل همین اختلاف جسمانى زن و مرد، ورزش نیز آثار متفاوتى در هر یك از آنان برجاى مى گذارد، بنابراین ، بهتر است زنان از پرداختن به ورزشهاى سخت ، خشن و طاقت فرسا بپرهیزند، و تنها به انجام ورزشها و نرمشهاى سبك و مفید بپردازند، تا از ورزش نتیجه معكوس ‍ نگیرند.

به هر حال از نظر اسلام ، پرداختن بانوان به ورزشهاى گوناگون - تا آنجا كه براى آنها ضررى نداشته و مستلزم فعل حرام دیگرى نباشد - جایز است ، زیرا هر كارى ، تا زمانى كه دلیل بر حرمت آن نداشته باشیم ، جایز خواهد بود. ورزش بانوان نیز مشمول همین قاعده كلیه است و تا زمانى كه دلیلى قاطع بر حرمت ورزش بانوان نداشته باشیم ، اصل جواز آن خواهد بود.

باید توجه داشت ، اسلام نمى خواهد زنان را از ورزش كردن منع كند، بلكه - همانگونه كه از فرمایشات حضرت على (علیه السلام ) خطاب به امام حسن (علیه السلام ) فهمیده مى شود - مى خواهد تماس زنان با مردان نامحرم را به حداقل برساند، زیرا هر چه این تماس بیشتر باشد، خطر به فساد و سقوط كشیده شدن زنان ، و در نتیجه جامعه ، بیشتر خواهد بود. جوامعى كه در طى قرن گذشته ، هیچ گونه محدودیتى در روابط زنان با مردان ، قائل نشده و به آنان آزادى مطلق در این زمینه داده اند، تاوان سختى پرداخته اند، در این گونه جوامع ، فساد، فحشا، جنایت ، آدم ربایى و تجاوز به طور محسوسى افزایش یافته ، موازین اخلاقى و انسانى درهم كوبیده شده ، و روابط اجتماعى و به ویژه خانوادگى ، صمیمیت و گرمى خود را از دست داده و به تیرگى گراییده است .

خلاصه این كه از نظر اسلام ، پرداختن به ورزشهایى كه به واقع براى حفظ سلامتى ، زیبایى و شادابى زن مفید بوده و به جسم و روح او لطمه وارد نسازد، اشكالى ندارد، ولى همه این كارها باید در پوشش و حجاب لازم و محیط سالم و امن و تحت كنترل و مراقبت تام صورت گیرد. اگر ورزش به منظور سالم سازى فرد و جامعه صورت مى گیرد، نباید نتیجه معكوس ‍ داده ، فرد و جامعه را به فساد و تباهى بكشد.تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا جعفری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.