تبلیغات
ورزش و سلامت 7 - میراث وگنجینه معنوی
عناوین بیست اصل کاراته

میراث وگنجینه معنوی استاد گیچن فوناکوشی

1بیاد داشته باشید که کاراته –دو با احترام (ری) آغاز میشود وبا احترام نیز پایان میابد

2کاراته حمله نیست.

3کاراته درجانب عدالت قرار میگیرد.

4ابتدا خود وسپس دیگران رابشناسید.

5ذهن ماورای تکنیک است.

6ذهن باید آزاد باشد .

7بی احتیاطی سرچشمه مصیبت هااست.

8کاراته فراتر ازدوجو(محل تمرین)است.

9کاراته هنری برای تمام دوران زندگی است.

10طریق کاراته را درتمامی کاراها بکار گیرید.زیبایی کاراته ذدر همین اصل نهفته است.

11کاراته همچون آب جوشانی است که اگر حرارت نبیند روبه سردی میگراید.

12بجای تفکر بر بردن به بهتر عملکرد خود فکر کنید.

13تصمیمات خود رابراساس توانایی حریف اتخاذ کنید.

14نتیجه نرد به نحوه استفاده فرد از نقاطقوت وضعف بستگی دارد.

15دست وپای حریف را همانندیک شمشیر در نظر بگیرید.

16وقتی از خانه خارج میشوید بایک میلیون دشمن مواجه میشوید.

17قرارگرفتن در کامائه مخصوص مبتدی هاست بعد از این مرحله فرد در شی ذن تای قرارمیگیرد.

18کاتا رابه دقت اجرا کنید نبرد واقعی امر دیگری است.

19به کار گیری نیرو یا عدم اعمال نیرو ریلکس بودن یا انقباض عضلات واجرای تکنیک به شکل برق آسا یا نرم وروان را فراموش نکنید .

20در طریق خود همواره متفکر کوشا وراهگشا باشید.

ترجمه انگلیس:جان تراموتوتاریخ : یکشنبه 1 آذر 1394 | 03:47 ب.ظ | نویسنده : علیرضا جعفری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.